Fysisk og digital fagkonferanse

– Jeg vil gjerne videreføre en vellykket tradisjon med en årlig faglig og sosial samling i regi av Nkom på Sørlandet, sier direktør Pål Wien Espen.

– Vi satser på at situasjonen og gjeldende smittvernsanbefalinger er slik at det er rom for å gjennomføre en form for fysisk samling i september. I tillegg vil konferansen også kunne følges på nett. Det gir mulighet for at flere kan delta, sier Espen, som håper at flest mulig ønsker og kan delta fysisk.

Arrangeres i Kristiansand

Fjorårets konferanse ble avlyst grunnet koronapandemien. I år har vi sikret oss med store flotte lokaler hos Hotel Norge i Kristiansand, hvor det skal være mulig å få plass til flere personer, også med eventuelle begrensninger av smitteverntiltak.

Gigabitbredbånd til alle i 2030?

Skal alle få gigabitbredbånd i 2030 i Norge, slik EU-kommisjonen har som mål? Hvor går veien videre for frekvenstildelingene etter 5G-auksjonen i september? Hvordan skal vi legge til rette for innovasjon de neste årene?

– Dette er spørsmål og tema vi tar opp under konferansen, hvor vi inviterer til diskusjon, foredrag, samtaler og gode innspill for vår felles fremtid, inviterer direktør Espen i Nkom, som håper mange vil delta og bidra med synspunkter.

Bærekraft i ekombransjen

– Et annet viktig tema for oss i Nkom er hvordan vi som myndighet kan bidra til et mer bærekraftig samfunn. Her vil vi gjerne ha innspill fra andre myndigheter og bransjer til hvordan vi kan utføre vår myndighet, pålegg, vedtak og være en rollemodell fremover. Vi vil bidra til bevisstgjøring innen ekombransjen og innhente erfaringer og kunnskap fra andre, sier Espen.

Påmelding fra 1. juli

Nkom åpner for påmelding til fagkonferansen fra 1. juli. Vi sender ut nyhet med påmeldingslenke og mer informasjon om programmet.

Kontakt om konferansen

Fagsjef Espen Slette (program)
Rådgiver Cathrine Solheim (praktiske spørsmål)