Arrangementer der du møter Nkom

 

Mandag 15/8

14:00 – 14:50

Cybertrusler mot Norge 2022: kode rød.

Hva er det faktisk trusselbildet mot Norge? Hva er status på våre nasjonale beredskap i møte med det nye trusselbilde og hva mer skal vi gjøre for å sikre Norges digitale suverenitet?
Innlegg fra Etterretningstjenesten, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og IKT-Norge etterfulgt av paneldebatt.

– Øyvind Husby, Administrerende direktør, IKT-Norge
– Nils Andreas Stensønes, Sjef, Etterretningstjenesten
– Pål Wien Espen, Direktør, Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)
– Bjart Kvarme, Daglig leder, Basefarm AS
– Repr. fra regjering/regjeringsparti (tba)
– Geir Olsen, Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, IKT-Norge

Arr: IKT-Norge og Nkom

Sted: Castelle 

Debatten blir også streamet på ikt-norge.no. Meld deg på her og få lenken tilsendt før arrangementet starter

 

Tirsdag 16/8

08:00 – 09:00

Nelfo elektropodden, live

Frokostprat med relevante myndigheter og aktører innen områdene IT-sikkerhet og elsikkerhet.

Arr: NELFO

Sted: Mør biffhus 

 

13:00 – 13:45

Mission possible digitale trusler, sårbarheter og hendelser

Samfunnet har de siste 20 -30 årene hatt en enorm digital utvikling; der «alt» styres og produseres via digitale hjelpemidler. Dette har gitt en voldsom effektivisering og stor verdiskapning, men gir også store sikkerhetsmessige utfordringer. Dette er utfordringer som følge av stans/ nedstenging, men også trusler som følge av kriminell og/ eller fiendtlig virksomhet.

Vi spør om hvor sårbart samfunnet er, og hvilke forhåndstiltak kan gjøres for å bedre sikkerheten. 

Sted: Eurekasenteret 

Arr: Smarte byer 

Mission possible - digitale trusler, sårbarheter og trusler

13:00 – 14:00

Henger internett i en tynn tråd?

Både i markedet og i politikken øker forståelsen for viktigheten av sikker tilkobling, sikkert nett og beredskap utover selve tilgangen til fiber.

Lenge har primært tilgang og pris hatt fokuset i debatten med liten plass til debatt om nødvendig nivå på sikkerhet og beredskap. I 2022 naturhendelser, kabelbrudd på Svalbard, krig og mer bidratt til å flytte fokus stadig mer i retning av tilgjengelighet, sikkerhet og beredskap.

Har vi nettverk i Norge som kan levere det vi trenger for å være robuste fremover eller henger internett i en tynn tråd? Med andre ord, har vi lykkes, og kan vi fortsatt lykkes, med å bygge infrastruktur for et robust Norge som er på nett fremover.

Arr: Lyse og Altibox

Sted: Castelle 

Henger internett i en tynn tråd? - Arendalsuka

 

Onsdag 17/8

09:00 – 10:00

Valgene må tas nå dersom Norge skal nyte godt av fremtidens teknologi i transportsektoren

Kan Norge sitte i førersetet når bilene blir stadig mer avanserte?  

Menneskelige feil bidrar fortsatt til majoriteten av alle alvorlige ulykker innen vegtransport. Dette kan vi gjøre noe med ved å utnytte fremtidens teknologiske muligheter. Til tross for manglende bilindustri i Norge er vi i en unik posisjon: Vi har høy tillit, unik kunnskap om infrastruktur og et levende teknologisk næringsliv som legger til rette for samfunnsnytte og ny næring innenfor vegsektoren. Men for å utnytte den unike posisjonen vi er i, må politikerne ta de riktige valgene nå! 

Arr: SINTEF, Nkom og Statens vegvesen

Sted: Vitensenteret 

Valgene må tas nå dersom Norge skal nyte godt av fremtidens teknologi i transportsektoren - Arendalsuka

 

14:00 – 14:50

Kan Norge ta en ledende posisjon på 5g? Debatt.

De kommersielle 5G-nettene er under full bygging i Norge og den nye mobilteknologien åpner opp for helt nye bruksområder for industri, næringsliv og offentlig sektor. Vi snakker om alt fra private mobilnett til bedrifter til bedre helsetjenester i kommunene.

5G vil samtidig spille en nøkkelrolle i overgangen til et mer digitalisert og bærekraftig samfunn. På Telias debatt spør vi myndigheter, næringsliv og eksperter om hvordan Norge kan ta en ledende posisjon på 5G i global sammenheng og hva dette vil bety for norsk konkurransekraft og verdiskapning.

Arr: Telia Norge

Sted: Madam Reisersen Gastropub 

Kan Norge ta en ledende posisjon på 5G? - Arendalsuka

Besøk oss på stand

Du finner oss på standplass 201 og 202, i Havnegata rett ved torvet!

Vi har med oss målehengeren der det blir demonstrasjon av frekvensmåling.

I teltet ved siden av treffer du blide Nkom'ere som gjerne slår an en prat om bredbåndsdekning, 5G, internett når strømmen går, egenberedskap, nødnummer og ulovlig jamming. Og mye mer!

Vi serverer nykverna kaffe og inviterer til digital quiz.

Selvsagt deler vi ut Nkom-premier til alle som scorer 100% på quizen.

Håper vi ses!