22 videoer tilgjengelig for alle

22 videoer, hver på to til åtte minutter, er nå tilgjengelig på YouTube-kanalen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Her kan du se videoene

Forelesere i filmene er erfarne medarbeidere i Nkom som bransjen også i en normalsituasjon ville møtt fysisk på ulike seminarer, konferanser og forelesninger.

Temaer som blir presentert i filmene:

  • Nkoms ansvar og myndighetsområder
  • Lover og forskrifter relatert til ekombransjen
  • Kvalitetskrav, elektromagnetisk kompatibilitet, bruk av standarder og frekvenser

Tiltak under koronapandemien

Da Norge stengte ned under koronapandemien i mars i 2020 ble det problematisk å gjennomføre forelesninger med fysisk tilstedeværelse. Nkom startet da arbeidet med å produsere videoer som enkelt kan brukes som informasjonsunderlag for studenter og el- og ekombransjen.

- En av hovedmålgruppen for filmene er studenter på fagskolenivå. Vi mener også at dette er et godt tilbud til videregående skoler, høyskole- og universitetsnivå, sier Camilla Broch Pedersen, seksjonssjef i Teknologiavdelingen i Nkom, som også håper videoene gir nyttig oppdatering på regelverk for alle som jobber i el- og ekombransjen.

- Vi tester nå ut ulike forelesningsopplegg ved hjelp av digitale forelesninger i kombinasjon med video, og tilbakemeldingene vi får vil påvirke retningen videre for forelesningsaktivitetene fra Nkom, forteller Pedersen.

Nkom foreleser for skoler

Nkom har i mange år forelest for studenter om Nkoms myndighetsarbeid, teori om elektronisk kommunikasjon og ekomregelverk. Her legges grunnlaget for fremtidige dyktige fagarbeidere i bransjen som installerer og vedlikeholder den digitale grunnmuren i samfunnet.

Ekomnettautorisasjon

Nkom krever ekomnettautorisasjon (ENA) for alle virksomheter som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av elektroniske kommunikasjonsnett. Virksomheten skal ha minst en heltidsansatt som oppfyller kravene til utdanning og praksis for kvalifisert person.

En kvalifisert person er en som kan dokumentere utdannelse som tilsvarer eksamen fra toårig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag, og minst ett års relevant praksis.

Nkoms forelesninger i skolene om utdanningsprogrammet elektro er et viktig bidrag til å øke andelen autoriserte virksomheter.