- Vi håper den nye siden er mer brukervennlig, slik at flere enkelt finner den informasjonen de trenger uten å måtte henvende seg videre, sier fungerende direktør John-Eivind Velure.

- Målet med siden er å være beste kilde innen Nkoms fagområder. Vi jobber med et bredt spekter av fagfelt, med juridisk nøyaktighet og et detaljnivå som for mange kan virke uforståelig. På den nye nettsiden har vi jobbet med å lage egne sider for sluttbrukere med nyttig forbrukerinformasjon, og konsentrert fagstoffet på sider for tilbydere og næringsliv, forteller Velure. 

900 besøkende hver dag

Nettsiden nkom.no har om lag 900 besøkende daglig. 50 prosent kommer inn via googlesøk, og 70 prosent bruker siden fra pc. Det betyr at mange har nettsiden som kilde og informasjon i sitt arbeid.

Brukerundersøkelser og ulike målgrupper

Det er flere ulike målgrupper som bruker nkom.no. Nærmere 50 prosent er forbrukere og privatpersoner. Resten er næringsliv og marked, nødetater og andre aktører innen beredskap, offentlig sektor, politikere og ulike arrangører.

Det er gjennomført flere brukerundersøkelser for å kunne tilpasse ny nettside til ulike målgrupper. Fra nettsiden ble det lagt ut en spørreundersøkelse til brukere. Det er gjennomført intervjuer med ledere hos sentrale brukere som Telenor, Telia og Ice, Forbrukertilsynet og konsulentbransjen, og også analysert besøksstatistikken for nettsiden.

Firmaet Netlife i Oslo vant anbudskonkurransen for ny nettside i mars 2019, og har i samarbeid med Nkom ledet arbeidet fram til det endelige resultatet som nå lanseres.