Utfordrerhjelpen – stimulere til bærekraftig konkurranse

– Nkom har som en av våre hovedoppgaver å stimulere til bærekraftig konkurranse, næringsutvikling og innovasjon i ekommarkedet. Vi styrker nå vår veilederrolle overfor utfordrere, og har dedikerte kontaktpersoner som står klare til å bidra, sa Pål Wien Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Under Utfordrerhjelpen på nkom.no har vi samlet nyttig informasjon, som veileder aktører steg for steg i prosessen med å etablere seg i markedet, og hvor du enkelt kan komme i kontakt med spesialister som vil veilede deg videre om du ønsker. Det gjelder både for salg av mobil- og bredbåndstjenester, forteller Espen.

Her kan du se en kort presentasjon av Utfordrerhjelpen:

Nkom Agenda – ekomkonferanse og møteplass

Nkom samlet 22. september over 120 deltaker, til sin årlige ekomkonferanse og møteplass for næringsliv, aktører og myndigheter. Konferansen følges også på nett av over 100 deltakere.

Nkoms direktør snakket om 5G og viktigheten av å skape gode vilkår for innovasjon med å sikre industrien tilgang på nettressurser enten via mobiloperatørene og den kommende 5G auksjonen, eller tilgang til egne nettressurser i den kommende tildelingen i frekvensbåndene 3,8 GHz-4,2 GHz.

Han tok også opp effektiv konkurranse, valgmuligheter og riktige priser for sluttkundene i sitt åpningsinnlegg på konferansen i Kristiansand. Sentralt på årets konferanse var også bærekraft og bransjens ansvar og mulighet for å bidra innen dette, samt myndighetenes pådriverrolle innen ekom.

Flere valgmuligheter for sluttkunder

– I ekombransjen skjer endringene i høyt tempo. Her kan vi bli bedre som reguleringsmyndighet med raskere avgjørelser og tiltak. Nkom ønsker en tett og god dialog med markedsaktørene og være tett på, sa Pål Wien Espen.

– Målet for vår regulering er at sluttkundene skal ha valgmuligheter i markeder med effektiv konkurranse. Nkom ønsker å forstå mer om hvorfor markedsposisjonene i det norske mobilmarkedet er så stabile over tid. Vi jobber fremover for å se hvordan vi kan skape økt konkurranse i både bedrifts- og privatmarkedet, om det er uønskede innlåsingseffekter, samt om dagens reguleringsregime understøtter konkurransen i tilstrekkelig grad, sa direktør Pål Wien Espen på Nkom Agenda.

Konferansen har en rekke foredrag og debatt rundt fremtidens gigabitsamfunn, digitalisering i næringslivet, bærekraft i ekomsektoren, ny teknologi og samhandling for nødetater.

Presentasjoner fra konferansen

Her finner du presentasjoner som ble vist under Nkom Agenda: