Feil og ulovlig bruk av PMR-radioer

– Nkom registrerer feilaktig og ulovlig bruk av PMR (profesjonell mobil radio) i Norge. Eksempler er bruk av svenske jaktkanaler og feil bruk av Sikringsradioens frekvenser. Det er også registrert flere tilfeller der PMR har vært brukt under alpintrening og trafikkdirigering uten frekvenstillatelse. Feil eller ulovlig bruk av PMR kan få alvorlige konsekvenser, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nkom.

– Nå gjennomfører vi en informasjonskampanje for å bevisstgjøre importører og forhandlere om deres informasjonsplikt. Om høsten er det økt bruk av jaktradio, og det er derfor viktig å få ut denne typen informasjon nå, sier Heimdal.

Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) og Sikringsradioen støtter kampanjen.

Informasjonsbrosjyre

Nkom har laget en informasjonsbrosjyre som nå sendes til forhandlere og importører.

Informasjonsvideo

Nkom har også laget en kort informasjonsvideo for å bevisstgjøre brukere av PMR-utstyr.

Det er mange som i dag benytter walkie-talkie ved jakt, redningsaksjoner, anleggsvirksomhet og idrettsarrangementer. Manglende kunnskap om riktig frekvensbruk og innstilling av radiokanal kan få alvorlige konsekvenser. Dersom noen bruker kanaler uten tillatelse, så kan andres kommunikasjon bli forstyrret og i verste fall blokkert.

Alvorlige konsekvenser for liv og helse

Feil eller ulovlig bruk av PMR kan få alvorlige konsekvenser for andre brukere og tjenester. Nødmeldinger i systemet til Sikringsradioen kan bli forstyrret slik at de blir forsinket eller forhindret i å nå fram. Kommunikasjon i forbindelse med redningsaksjoner kan bli forhindret og føre til alvorlige konsekvenser for liv og helse.

Veiledningsplikt

Radioforhandler eller importører av radioutstyr har ansvar for å veilede brukere om regler som gjelder for bruk av utstyret. Dette følger av Registreringsforskriften (FOR-2002-03-15-276)

En veiledning bør inneholde informasjon om:

Anbefaling om informasjon og markedsføring

Nkom anbefaler at det ved markedsføring av produkter blir gitt relevant informasjon om tillatt frekvensbruk og hvilke frekvenstillatelser som eventuelt kreves.

Ved nettsalg bør det stå tydelig på nettsidene for hvert enkelt produkt om hvilke regler som gjelder for frekvensbruk. Informasjonen kan med fordel også legges ved selve produktet når det sendes kunde.

Ved salg i butikk bør informasjonen gis gjennom tydelige oppslag i butikken, skriftlig informasjon vedlagt produktet og muntlig informasjon ved overlevering. 

Husk CE-merking

PMR-utstyr som skal importeres og omsettes skal være CE-merket og ha medfølgende samsvarserklæring for radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU).

Flere detaljer om CE-merking finner du på nettsiden www.nkom.no/import

Kontakt for spørsmål

Spørsmål om PMR-frekvenser: Trond Jensen
Spørsmål om PMR-utstyr: Paul-Erling Lia