Nkom og Medietilsynet har i denne forbindelse utformet et informasjonsskriv om gjeldene retningslinjer for godkjenning av DAB sendere.

Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er en endring, men en tydeliggjøring av eksisterende krav. Målet er å gjøre det forutsigbart og enklere for bransjen å planlegge endringer i deres nett. Nkom tilbyr også veiledning i denne sammenheng.