Ekomportalen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er nå i ferd med å ferdigstille utviklingen av Ekomportalen som en oppfølging av bredbåndsutbyggingsloven. Portalen skal formidle kontaktpunkter for informasjon om passiv infrastruktur som er egnet for fremføring av bredbånd, samt planlagte og pågående bygge- og anleggsarbeid.

Plikt til å levere informasjon

En rekke virksomheter er etter bredbåndsutbyggingsloven pliktig til å levere informasjon til Ekomportalen. Eksempler på virksomheter er nettselskaper, telekomselskaper, kommuner, fylkeskommuner og virksomheter knyttet til samferdsel, som veieiere.

Informasjon i eksisterende programvare

En del av informasjonen som virksomheter plikter å levere til Ekomportalen er antagelig allerede lagret i ulike eksisterende systemer.

Vi antar at mange vil kontakte programvareleverandører for å få praktisk hjelp til å tilrettelegge sine systemer for utlevering av data. På bakgrunn av dette ønsker Nkom kontakt med leverandører av programvare som forvalter geografisk informasjon om infrastruktur, bygge- og anleggsarbeid.

Kontakt Nkom

Vi ønsker kontakt for å kunne informere om Ekomportalen og de muligheter som eksisterer for å levere informasjon til portalen. Målet er at programvareleverandører bedre kan svare opp på kundens ønsker og krav knyttet til funksjonalitet i Ekomportalen.

Kontakt Nkom på e-post, anders.snolos.topland@nkom.no,
alternativt på telefon 22 82 47 52 eller 91 38 09 59.

Bredbåndsutbyggingsloven

Mer informasjon om loven, inkludert en to-minutters innføringsvideo