– Nkom står sammen med Europa i den uhyre vanskelige situasjonen som Ukraina nå står i, sier direktør Pål Wien Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som oppfordrer norske aktører til å følge europeiske tiltak.

– Nå oppfordrer vi videre ekombransjen og postbransjen i Norge til å gjennomføre ytterligere tiltak som foreslås av de europeiske bransjeorganisasjonene. Dette er gode fredelige bidrag som viser at vi støtter opp om våre medmennesker i Ukraina, sier Espen.

Ytterligere støtte til gratis mobiltelefoni for flyktninger

– Flere norske mobiloperatører har allerede fjernet kostnadene ved å ringe i, samt til og fra, Ukraina. Dette er et meget positivt bidrag for alle flyktninger fra Ukraina som nå kommer til Norge, og som dermed kan holde kontakten med familiemedlemmer som er igjen i hjemlandet, sier Espen.

BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) er en samarbeidsorganisasjon for de fleste europeiske ekomregulatørene. Organisasjonen deler informasjon om en rekke tiltak fra europeiske teleoperatører og oppfordrer flere til å følge disse. Blant tiltakene som foreslås er gratis SIM-kort til ankomne flyktninger. Nkom støtter oppfordringene og håper norske teleoperatører vil bidra ytterligere.

Pressemelding fra BEREC

Rimelige postsendinger med humanitær hjelp

På postsiden oppfordres det til å senke eller avstå fra porto og andre gebyrer for postsendinger med humanitær hjelp til Ukraina, og utfordrer bransjen til å tenke alternativt rundt levering av hjelpesendinger, som går via andre land med destinasjon Ukraina.  

Innad i ERGP (European Regulators Group for Postal Services) som representerer postregulatørene innen EØS, er ekstremt bekymret for den humanitære situasjonen i Ukraina. ERGP støtter de europeiske postoperatørers initiativer for å hjelpe ukrainske borgere og inviterer til å iverksette ytterligere tiltak.

Pressemelding fra ERGP