Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i, og et sted som er viktig for oss i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet å delta på, for å lytte, debattere og bidra til å løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. 

I år har vi egne arrangementer i tillegg til at vi deltar med fagpersoner i andres aktuelle arrangementer.

Her ser du en oversikt over hvor du møter Nkom under Arendalsuka 2023.