Auksjonsstart er planlagt til første uken i juni.

Endelige auksjonsregler for tildelingen er foreløpig ikke fastsatt, men Nkom velger å gå ut med foreløpig tidsplan allerede nå, for at aktørene skal kunne gjøre nødvendige forberedelser.

Tidsplan:

  • Uke 14: Nkom publiserer endelige auksjonsregler
  • Uke 19: Frist for registrering for deltakere i auksjonen
  • Uke 21: Obligatoriske testauksjoner
  • Uke 23: Auksjonsstart

Nkom gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i tidsplanen.

De overordnede rammene for tildelingen ble fastsatt 3. desember 2018, og de detaljerte reglene for gjennomføringen av selve auksjonen var på høring frem til 13. februar 2019.