Presentasjon av nye dekningstall

Nkom har innhentet dekningstall for utviklingen av bredbåndsdekningen i Norge for året som har gått siden sommeren 2020. Denne gangen presenteres de nasjonale tallene først sammen med utvalgte tall fra ekomstatistikken for første halvår. 

Presentasjonen gjennomføres i år som et nettmøte der direktør Pål Wien Espen og avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger presenterer tallene.  

Du kan følge nettmøtet direkte, enten i denne linken
eller fra vår nettside her:

Vi legger også et opptak fra sendingen på vår you tube kanal i etterkant.

Åpent for spørsmål

Ønsker du å stille spørsmål kan du følge sendingen på Teams.

Link til sendingen på Teams

Kalenderoppføring

Legg gjerne møtet i din kalender, så har du linken klar i kalenderen.

For pressehenvendelser og praktiske spørsmål rundt nettsendingen, kontakt rmh@nkom.no

Presentasjon av regionale tall 21. oktober

Nkom inviterer til en ny presentasjon av statistikk 21. oktober på nett. Vi går da mer i dybden på tall fra de ulike regioner, og inviterer også representanter fra regionene til møtet. 

Mer informasjon om dette nettmøtet kommer.