Telenor ASA ble i vedtak 20. desember 2018 utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling og pålagt særskilte forpliktelser i bredbåndsmarkedene. Vedtakene, som regulerer en rekke forhold i en treårsperiode frem til desember 2021, pålegger Telenor å varsle om endringer i sin eksisterende infrastruktur for bredbåndstjenester, inkludert kobberaksessnettet. Antall kunder som får levert bredbånd over dette nettet (xDSL) har vært synkende i de senere årene, men kobbernettet er fortsatt en viktig infrastruktur for bredbåndstjenester.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har nå presisert kravene til innholdet i de varslingene Telenor skal sende til leietakere i kobbernettet. Hensikten er at leietakerne skal kunne områ seg i god tid, dersom Telenor planlegger å legge ned linjen, og at det skal være like spilleregler for leietakerne som for Telenor selv.  

Nkom har samtidig varslet tilleggsvedtak i tråd med disse presiseringene.

Telenor har frist til å kommentere varselet innen 25. november 2019.