Europeisk harmonisering

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil harmonisere beregningen av kalkulatorisk rente i prisreguleringen av de norske ekommarkedene med føringene i EU-kommisjonens retningslinjer fra 6. november 2019. Retningslinjene har til hensikt å sikre at WACC blir beregnet på en konsistent måte i de ulike EØS-landene.

– Etter den europeiske harmoniseringen vedtar Nkom nå en felles WACC for fast- og mobilnett på 5,33 prosent. Vedtaket vil erstatte gjeldende vedtak for kalkulatorisk rente på 8,3 prosent og 9,1 prosent for henholdsvis fastnett og mobilnett, forteller Inger Vollstad. 

WACC benyttes i prisreguleringen av ekommarkedene

Nkom fastsetter WACC som anvendes i prisregulering i markedene for elektronisk kommunikasjon. WACC benyttes som kalkulatorisk rente og gir uttrykk for krav til avkastning på investert kapital. Størrelsen på WACC vil kunne påvirke eksempelvis kostnadsgrunnlaget for rapportering av regnskapsmessig skille og kostnadsregnskap.

Vedtaket vil erstatte gjeldende vedtak for kalkulatorisk rente for fastnett og mobilnett.