Nkom fastsetter pristak

Pristakene i pålegget overfor Telenor fastsettes for etablering og månedlig abonnementspris. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fastsetter pristakene med basis i en samlet vurdering av internasjonal sammenligning av tilsvarende priser, og kostnadsinformasjon fra Telenor. Dette gjelder for tilgang til ODP (Operator Delivery Port) - overleveringspunkt for trafikk mellom Telenor og tilgangskjøper.  

Redusere etablerings- og vekstbarrierer

Den varslede reguleringen vil etter Nkoms oppfatning redusere etablerings- og vekstbarrierene for å tilby tjenester basert på tilgang til Telenors fibernett. I tillegg får tilgangskjøpere bedre forutsetninger for å tilby bredbåndstjenester til egne sluttkunder i konkurranse med Telenor. Fra et økonomisk perspektiv blir det da også lettere for tilgangskjøpere å flytte sine sluttbrukere fra bredbåndstjenester basert på kobbernett til fibernett.

ESA har frist på én måned til å kommentere utkastet til vedtak.