44 prosent av befolkningen svarer at de i svært stor grad eller i stor grad er bekymret for hvordan kunstig intelligens vil påvirke samfunnet i fremtiden. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Det er en økning på ett prosentpoeng fra mars i år, og skjer selv om flere av oss har tatt i bruk ulike KI-verktøy som ChatGPT og Dall-E de siste månedene.

Direktør Pål Wien Espen, Nkom

 
—Vi er ikke overrasket over at folk fremdeles er skeptisk til påvirkningen fra kunstig intelligens.Det kommer et initiativ fra EU (AI-Act), som det nok vil ta noen år før blir implementert i Norge. Det har vi ikke tid til å vente på, sier Pål Wien Espen, direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

28 prosent av de unge svarer i undersøkelsen at de ikke er bekymret. Til sammenligning er det bare 16 prosent av de over 60 år som svarer det samme. Undersøkelsen viser også at menn er mindre bekymret enn kvinner. 24 prosent av menn oppgir at de er lite eller svært lite bekymret for påvirkningen kunstig intelligens vil ha for fremtiden. 16 prosent av kvinnene svarer det samme.

— EU har innført lover som skal passe på blant annet bruken av personopplysninger når vi bruker sosiale medier som Facebook, X og TikTok. Det er bra, men vi trenger også kontroll på bruken av kunstig intelligens. Det bør minst være et krav til at innhold som er skapt gjennom bruk av AI må merkes, og det bør være tydelig hvilke kilder som er brukt for å skape innholdet slik at vi unngår systematisk diskriminering, sier Espen.