Sanntidstekst eller RTT (Real Time Text) er en tjeneste som gjør det mulig for mottakere å se hva du skriver, mens du skriver. Det gjør at den skriftlige kommunikasjonen går raskere og er mer umiddelbar. 

Dagens smarttelefoner har støtte for sanntidstekst, men for å få nytte av tjenesten må den aktiveres i mobilnettene i hvert enkelt land. Foreløpig har dette skjedd kun i USA og Canada, etter påtrykk fra myndighetene og brukerorganisasjoner. Nkom har tatt initiativ ovenfor utviklere av mobiltelefoner for å få på plass sanntidstekst i Norge, og nå oppfordres mobilnetteierne til å aktivere tjenesten. Mobilnetteierne i Norge er Telenor, Telia og Ice. 

Digital inkludering

Pål Wien Espen er direktør i Nkom. Han er glad for at Norge nå kan bli det tredje landet i verden som får på plass en slik tjeneste. 

1 Direktør Pål Wien Espen, Nkom.jpg


— Vi er opptatt av at gode digitale løsninger skal være tilgjengelig for alle, uansett funksjonsevne. Sanntidstekst er en innovativ og inkluderende tjeneste og vi ser frem til at Norge kan lede an på dette feltet i Europa, sier Espen. 

Interesseorganisasjoner jubler

Generalsekretær Inger Helene Venås i Hørselshemmedes Landsforbund er utålmodig på vegne av medlemmene, og håper Norge nå kan bli neste land ut.  

Inger Helene_generalsekretær HLF.jpg
Foto: Svein Brimi


 —Dette er en tjeneste som vi vet at mange vil ha stor glede og nytte av. Sanntidstekst åpner for tettere dialog gjennom tekst som gjør kommunikasjonen mer umiddelbar og levende også for personer med hørselsutfordringer, sier Venås.  

Petter Noddeland er generalsekretær i Norges Døveforbund. Han er også glad for at tjenesten snart blir tilgjengelig.  

—Her får vi mulighet til å kommunisere på en måte som ligner en talesamtale. Dette kommer til å bli en god universell utformet tjeneste, som vi liker veldig godt, sier Noddeland. 

Sanntidstekst er en innovativ og inkluderende tjeneste og vi ser frem til at Norge kan lede an på dette feltet i Europa
Pål Wien Espen

Nkom vil ha dialog med netteiere, brukerorganisasjoner og leverandører av operativsystem høsten 2022, og håper at sanntidstjenesten vil være på plass allerede neste år.  

Ekom-direktivet i EU sier allerede at alle i fremtiden skal ha likeverdig tilgang til tjenester. Nå jobbes det med en ny norsk ekom-forskrift hvor alle tilbydere av elektronisk kommunikasjon i Norge plikter å tilby sanntidstekst.