Stor giverglede

Etter at Nkom oppfordret ekombransjen til å sende utstyr til Ukraina, har flere og flere sluttet seg til dugnaden. Det anslås at det hittil er levert utstyr til en samlet verdi av flere titalls millioner kroner. Nå har bredbåndselskapet NTE bidratt med tonnevis av viktig utstyr.

Like før jul sendte NTE hele 19 paller med radiosamband og datakommunikasjon til det krigsrammede landet. Dette er utstyr som har ligget på lager i et års tid.

– I stedet for å selge utstyret videre eller kassere det, valgte vi å donere det til Ukraina da vi fikk forespørsel om det, sier Åsmund Kjeldstad Lie, som er bærekraftsansvarlig i NTE, på nte.no.

Viktig samarbeid

Det er mer enn støtte i form av utstyr som får prosjektet til å gå rundt. Før en virksomhet kan donere må det sikres at det faktisk er behov for utstyret i Ukraina. Deretter bidras det med ulike tjenester som skal sørge for selve gjennomføringen.

– Svært mange ekomaktører har tilbudt seg å donere utstyr, og vi vet at det blir satt stor pris på. Vi har en liste over hva slags utstyr Ukraina trenger, og når dette samsvarer med hva aktører ønsker å donere kan prosessen starte. Da er det et selskap som pakker om og distribuerer, før Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) håndterer transporten til EUs hub i Polen. Derfra sendes det videre til Ukraina, forteller Svein Roar Jonsmyr, sjefingeniør i Nkom.

Ønsker din virksomhet å bidra?

Det er fortsatt behov for telekomutstyr i Ukraina. Dersom din virksomhet ønsker å bidra finner du en oppdatert liste med behov her. Kontakt Svein Roar Jonsmyr, sjefingeniør i Nkom, for mer informasjon.