Tilsynet for universell utforming av IKT i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har utarbeidet en norskspråklig versjon av standarden EN 301 549 V3.2.1.

Oversettelsen er utarbeidet etter avtale med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som er nasjonalt kontaktpunkt for det europeiske standardiseringsorganet ETSI. Nkom har gjennomført nasjonal høring av oversettelsen.

Universell utforming av IKT-produkter og -tjenester

Standarden inneholder krav til universell utforming av IKT-produkter og -tjenester og skal legge til rette for økt digital deltakelse for alle i samfunnet.

EN 301 549 er en harmonisert europeisk standard som anvendes til å vurdere samsvar med grunnleggende krav som stilles i Nettilgjengelighetsdirektivet, (Web Accessibility Directive, WAD), om universell utforming av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner.

Standarden er også relevant for kravene som stilles i EUs Tilgjengelighetsdirektiv, (European Accessibility Act, EAA).

Norsk oversettelse på Nkoms nettside for standardisering (nkom.no).

I 2021 publiserte Nkom en norskspråklig versjon av EN 301 549 V2.1.2.
Forskjellen mellom versjon 3.2.1 og versjon 2.1.2 er beskrevet av Europakommisjonen på denne nettsiden(europa.eu)