Forskriftsveiledning fra KMD

Det har allerede kommet spørsmål til tolkinger av forskriften, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå utarbeidet en veiledning.

Veiledning til ledningsregistreringsforskriften

Ledningsforskriften gjelder fra 1. juli 2021

Ledningsforskriften om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag, trer i kraft 01.07.2021, med unntak for § 6 og § 7 tredje og fjerde ledd som trer i kraft 01.01.2022.

Nærmere informasjon om bakgrunn, forskrift og veiledning finner du på regjeringen.no