– Vi ser fram til å få Marianne Øhrn Johannessen på plass i jobben som organisasjonsdirektør, sier direktør Pål Wien Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Det var over 50 som søkte jobben, og vi fikk den vi ønsket oss mest. Som organisasjonsdirektør får Øhrn Johannessen ansvaret for organisasjons-, og systemutviklingen i Nkom. Hun skal lede Organisasjonsavdelingen med over 30 ansatte fordelt på tre seksjoner innen økonomi, IT og fellestjenester, forteller Espen.

Marianne Øhrn Johannessen

– Det er med stor entusiasme jeg har takket ja til stillingen som organisasjonsdirektør. Nkom har et betydningsfullt samfunnsoppdrag innen elektronisk kommunikasjon, som bare blir viktigere i årene fremover i digitaliseringen av Norge. Her ønsker jeg å bidra sammen med dyktige kolleger i å videreutvikle både tjenester og organisasjon i Nkom for å møte morgendagens behov, sier Øhrn Johannessen.

Marianne Øhrn Johannessen (43) har nærmere 20 års erfaring fra universitets- og høgskolesektoren innen ulike administrative lederfunksjoner, som blant annet assisterende studiedirektør ved UiA. Her har hun jobbet med digitalisering og strategisk utviklingsarbeid for nasjonale aktører og UiA, og nå sist som direktør for fakultetet for kunstfag.

Øhrn Johannessen er utdannet cand. philol. innen humanistiske fag, og fokuserte hovedoppgaven inn mot ledelse. Hun har også statsvitenskap og idéhistorie fra Universitetet i Oslo i fagkretsen.

Kontaktinformasjon

Organisasjonsdirektør i Nkom, Marianne Øhrn Johannessen, fra 1. august.

Kan kontaktes nå på:
Mobil: 91 61 51 87 og
E-post: marianne@reaktormedia.no