Digitaliseringsministeren går inn i ledelsen av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sammen Monica Mæland som fortsetter som kommunal- og moderniseringsminister. Begge representerer Høyre i regjeringen.

- Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i alle år vært en del av Samferdselsdepartementets portefølje. Nå blir det en ny og spennende hverdag for oss under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Med en egen digitaliseringsminister, sender regjeringen et tydelig signal om at digitalisering er et avgjørende område i samfunnsutviklingen. Her vil Nkom spille en svært viktig rolle, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Nkom.

Med en egen digitaliseringsminister, sender regjeringen et tydelig signal om at digitalisering er et avgjørende område i samfunnsutviklingen.
Elisabeth Aarsæther, direktør i Nkom

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil styre Nkom, og styringsdialogen vil være ved departementsråd Eivind Dale.

Digitaliseringsminister Astrup får ansvaret for IKT-politikken i KMD og overtar også ansvaret for Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Astrup overtar dessuten arbeidet med å følge opp den offentlige nettportalen Altinn og «Digital 21» fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Paul Chaffey går av som statssekretær for Monica Mæland, og er utnevnt som ny statssekretær for Nikolai Astrup.

Jenny Clemet von Tetzschner fortsetter i stillingen som politisk rådgiver for Nikolai Astrup i nytt departement.

Se hele pressemeldingen fra regjeringen her.