Mennesker som er avhengig av mobiltelefon for å utføre særlige samfunnsviktige oppgaver kan nå få prioritetsabonnement som også fungerer i 4G og 5G nettet. 

14915171722_fc6cc7e8b9_5k.jpg
Foto: Arbeiderpartiet

– Det er avgjørende at mennesker som utfører viktige oppgaver i samfunnet kan kommunisere i krisesituasjoner. Regjeringen har lagt til rette for at prioritetsabonnement nå er tilgjengelig på ny teknologi, og det er gledelig at dette nå er på plass. Det vil være av stor betydning for vår felles beredskap, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.  

Prioritetsabonnementet gjør at brukeren kan komme gjennom på telefonen dersom det er stor belastning i mobilnettene. Tjenesten gir også full nasjonal roaming mot andre mobilnett ved dekningsutfall i eget mobilnett. 

– Mobilutbyggingen pågår for fullt, og bare i fjor ble det investert 4,8 milliarder for å bygge ut mobilnettene. I løpet av få år vil alle i Norge ha 5G dekning der de bor, og da er det gledelig at prioritetsabonnementene nå er oppdatert slik at de også fungerer på ny teknologi, sier direktør i Nkom Pål Wien Espen. 

3 Direktør Pål Wien Espen, Nkom.jpg
Foto: Gunstein Myre

 

Alle de som har prioritetsabonnement allerede vil automatisk få den nye tjenesten. Ordningen er regulert i forskrift om prioritet i mobilnett og omfatter alle mobiltilbydere som tilbyr bedriftsabonnement.