EN 62368-1 erstatter de to eksisterende sikkerhetsstandardene EN 60950-1 og EN 60065 som begge har opphørsdato for antakelse om samsvar 20. desember 2020. Disse to standardene vil etter denne datoen ikke kunne brukes for å erklære samsvar med de grunnleggende kravene til sikkerhet (artikkel 3.1a) i radioutstyrsdirektivet (RED 2014/53/EU).

Produkter plassert på markedet før 20.12.20

Produsenter som allerede har produkter som er samsvarsvurdert etter de utgående standardene der utstyret er produsert og er på lager i Europa før 20. desember 2020, vil kunne markedsføre og selge dette uten endringer. 

Produkter produsert etter 20.12.20 må ha ny standard

Produkter som importeres til Europa eller blir produsert etter 20. desember 2020, må erklære samsvar med den nye standarden EN 62368-1. Dette vil gjelde for hver enkelt enhet av en modell. 

Dette betyr at dersom det etter 20. desember 2020 skal importeres eller produseres en ny serie av et eksisterende produkt som har blitt samsvarsvurdert etter en av de gamle standardene, så må produsent gjøre en ny samsvarsvurdering etter den nye standarden og oppdatere samsvarserklæringen tilsvarende.

Produkter samsvarsvurdert etter dagens standarder

Dersom et produkt allerede er testet og samsvarsvurdert i henhold til EN 60950-1 eller EN 60065-1, er det sannsynligvis mulig å erklære samsvar med den nye EN 62368-1 uten å gjennomføre alle tester på nytt. Det må da gjennomføres en kartlegging av forskjellen i kravene mellom den gamle standarden og den nye og der det er forskjeller må det utføres nødvendige tester for å dokumentere at produktet tilfredsstiller kravene i den nye standarden.

Den nye standarden kan kjøpes via Standard Norge: www.standard.no  

EN 62368-1 Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements
EN 60950-1 Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
EN 60065 Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements