Frekvenskompasset oppdatert

Frekvenskompasset er nå oppdatert i en 6. utgave og inneholder siste informasjon om tildelinger mot 2030 og potensielle nye frekvensbånd for 5G og 6G.

Se dokumentet nederst i saken.

Ønsker innspill

Som frekvensforvalter skal Nkom forstå samfunnets behov for elektronisk kommunikasjon og frekvensressurser. Målet er å forvalte disse ressursene slik at de gir mest mulig samfunnsnytte.

Innspill til våre vurderinger er viktig for fremtidig frekvensforvaltning og vår forståelse av samfunnets behov. Nkom ønsker derfor innspill til Frekvenskompasset. Innspill kan sendes til firmapost@nkom.no og merkes med «Innspill til frekvenskompasset».

Om Frekvenskompasset

Frekvenser utgjør en verdifull og begrenset naturressurs. Nkom er ansvarlig myndighet for Norges frekvensforvaltning.  Frekvensforvaltningen skal være forutsigbar, objektiv, transparent, ikke-diskriminerende og teknologi- og tjenestenøytral.

Som følge av dette har Nkom tidligere etablert et veikart for frekvensbånd til mobilkommunikasjon og 5G, og kalt det for Frekvenskompasset. Frekvenskompasset beskriver frekvensbånd identifisert for mobilkommunikasjon og hvilken retning Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, planlegger å gå i forvaltningen av frekvensressursene.

Kompasset gir informasjon om vurderingene våre for kommende tildelinger, blant annet i forbindelse med innføring av ny mobilteknologi.

Her finner du mer informasjon om frekvensforvaltning.