Vedtak gjelder selskapene Altibox, Broadnet (gjennom oppkjøpet av Kvantel i 2018), eRate, Ice, NetGenTel, Orange, Puzzel (tidligere Intelecom Group), Telenor, Telia og Verizon.

Hvorfor er regulering nødvendig?
Markedene for terminering er spesielle ved at hvert enkelt nett er definert som et eget marked og alle tilbydere av terminering har monopol på terminering til egne kunder. Regulering av termineringsmarkedene er derfor nødvendig for å hindre overprising og sikre at sluttbrukerne ikke betaler for høye priser for samtaler til fastnett.

Vedtatte plikter

Vedtaket er basert på oppdatert markedsanalyse og oppdatert LRIC-modell for kostnadsberegninger. Tilbyderne pålegges særskilte forpliktelser, inkludert plikt til å imøtekomme rimelige anmodninger om samtrafikk på ikke-diskriminerende betingelser, offentliggjøring av samtrafikkpriser og følgende pristaksregulering:

Gjeldende maksimalpris Fra 1. juli 2019 Fra 1. januar 2020 Fra 1. januar 2021
0,6 øre 0,5 øre 0,5 øre 0,4 øre

Nkom har gjennomført både nasjonal høring av varsel om vedtak og notifikasjonsprosess hos Eftas overvåkingsorgan (ESA).

Vedtak med vedlegg er tilgjengelig her.