Vi forstår at det er ønskelig at vår gjennomgang skal gå raskt, men vi kan aldri la det gå på bekostning av etterrettelighet og kvalitet. Vi har sagt at vi planlegger å ha en rapport klar i løpet av mai, men vi har holdt muligheten åpen for at omfanget av dokumentasjon kan føre til forsinkelse. Rapporten fra Elsäkerhetsverket og ny dokumentasjon fra Easee er svært omfattende, og vi kan derfor ikke utelukke at det blir en forsinkelse på vår rapportering.  Det som er helt klart er at vi vil presentere vår vurdering før 15. juni i år.