Oppdaterte informasjonsbrosjyrer

Brosjyrene har nå kommet ut i ny, elektronisk versjon, og ligger tilgjengelig på siden om elektromagnetisk stråling. De kan skrives ut i A4, og er også tilgjengelig i en elektronisk, blad-bar versjon.

Nkom måler stråling fra trådløs teknologi, og DSA forvalter strålevernloven, følger med på forskning og gir råd og veiledning.

Stråling fra trådløs teknologi

Brosjyren «Stråling fra trådløs teknologi» retter seg mot befolkningen generelt og orienterer om stråling fra mobiltelefoner, trådløse rutere (WLAN), automatiske strømmålere og basestasjoner. 

Bladbar informasjonsbrosjyre om elektromagnetisk stråling

Installatører og elektromagnetiske felt

Brosjyren «Installatører og elektromagnetiske felt» retter seg mot yrkesgrupper som må utføre arbeid nært og rett foran antenneinstallasjoner, og på den måten kan bli utsatt for eksponering som overskrider grenseverdiene.

Her er illustrasjoner som viser områder rundt antenner der grenseverdier kan overskrides. I tillegg til DSA og Nkom har også Arbeidstilsynet vært med på oppdateringen av denne brosjyren.

Brosjyren er laget på norsk og engelsk:

Bladbar informasjonsbrosjyre for installatører om stråling

Folder in english for installers about electromagnetic radiation