Telenor kunngjorde i slutten av januar 2019 at kobbernettet skal avvikles. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i vedtak fra 2. september 2020 pålagt Telenor å opprettholde tilgangen til det kobberbaserte aksessnettet for grossistkunder frem til september 2025.

Gjeldende regulering for tilgang til kobbernettet fastsetter pristak til og med 2021 og innebærer samtidig at pristakene for 2021 gjelder inntil videre dersom Nkom ikke har fattet nytt vedtak.

Fastsettelse av pristakene

Gjeldende regulering fastsetter pristak for kobberproduktene basert på Nkoms kostnadsmodell for det faste aksessnettet. Nkom har oppdatert modellen blant annet med tall fra Nkoms ekomstatistikk, inflasjonutvikling og prognoser for de neste årene. Nkom vedtar nå pristak for perioden fra 1. oktober 2023 til og med 2025.