– Nå skal jeg bli bedre kjent med både ansatte og arbeidet som utføres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Jeg har allerede hatt litt kontakt med ledergruppa, forteller Espen, som kjenner ekom-sektoren godt fra sine 20 år i Telenor. Pål Wien Espen kommer nå fra stillingen som juridisk direktør i sikkerhetsselskapet Verisure.

Synlig og aktivt tilstede

Pål Wien Espen signaliserer at Nkom skal være tydelig til stede og aktiv i sitt samfunnsoppdrag som tilrettelegger for moderne kommunikasjonstjenester for alle innbyggere i Norge. 

Pål Wien Espen tar over direktørjobben etter Elisabeth S. Aarsæther som sluttet 1. april. John-Eivind Velure har fungert som direktør fram til Espen nå er på plass.

Pål Wien Espen

Pål Wien Espen (55) er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, og har grunnfag i offentlig administrasjon fra Høgskolen i Lillehammer. Espen kommer fra stillingen som juridisk direktør i sikkerhetsselskapet Verisure. Espen har videre erfaring fra advokatfirmaet Wikborg Rein og Flyktninghjelpen.

Espen var ansatt i Telenor i perioden fra 1995 til 2016. Fra 2000 hadde han rollen som konserndirektør med ansvar for konsernets juridiske stab, og for konsernstaben innenfor compliance, personvern, regulatorisk og sikkerhet. Tidlig i sin karriere har Espen erfaring som advokatfullmektig i BAHR, og som dommerfullmektig i Nedre Romerike herredsrett.