Postomdeling annenhver dag

Endring fra postomdeling fem dager i uken til annenhver dag, trer i kraft 1. juli. Digitaliseringen og fallende brevvolumer er blant grunnene til reduksjon i antall omdelingsdager.  

Med formuleringen i bestemmelsen annenhver dag, mandag til fredag i en to-ukers syklus, menes at omdeling av post skal skje mandag, onsdag og fredag den ene uken og tirsdag og torsdag den andre uken.

- Postomdeling annenhver dag er bedre tilpasset fremtidens etterspørsel etter posttjenester, sier avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Nkom fører tilsyn med postregelverket, som legger grunnlaget for bærekraftig konkurranse i postmarkedet, og gode og fremtidsrettede posttjenester.

Postomdeling annen hver dag ble vedtatt med endringer i Postloven 21. juni 2019

Informasjon fra Posten om detaljer i endringene som vil gjelde fra 7. juli

Informasjon fra Bring om detaljer i endringene som vil gjelde fra 7. juli

Nkoms informasjon om post for forbrukere

Avisombæring 6 dager i uka

Avisutdeling vil fortsatt foregå seks dager i uka i hele landet, fra mandag til lørdag. Samferdselsdepartementet inngikk etter anbudskonkurranse avtale med Posten om kjøp av avisomdeling for de ukedager som Posten fra 1. juli ikke vil ha vanlig postomdeling. Dermed sikres utdeling av aviser til abonnenter i områder der bransjens egne bud ikke har utdeling. Det gjelder om lag 15 prosent av aviseksemplarene. Dette skal sikre avisutdeling seks dager i uka til avisabonnenter fram til 30. juni 2022. 

Post i butikk som før

Utenom å hente post i din egen postkasse, så vil du fortsatt kunne hente post de samme stedene som før, som postkontor, bedriftssenter og Post i Butikk. Postsendinger til disse fraktstedene vil fortsatt ha samme frakttid som i dag.

Postbokser sikrer daglig post

Posten skal etter endringene i postloven tilby utleie av postbokser ved eller nær de faste ekspedisjonsstedene, som for eksempel Post i Butikk. Dette skal sikre at bedrifter og privatpersoner som mottar mye og viktig post fortsatt kan få posten levert på daglig basis ved leie av postboks.

Om endringer i postloven

På Samferdselsdepartementets nettsider kan du lese mer informasjon om endringer i postloven fra 2020 som angår deg som forbruker.