Nasjonal kommunikasjonsmyndighet presenterer ny innsikt der befolkningen har svart på spørsmål som skisseres under her. Det blir i tillegg til fremlegging av innsikten også debatt der deltakere fra mediesiden, forbrukersiden og myndighetssiden stiller.  

  1. Den siste tiden har det vært mye snakk om kunstig intelligens og hvordan det vil påvirke samfunnet. Blant annet har chatbot-en ChatGPT fått mye oppmerksomhet. I hvilken grad er du bekymret for påvirkningen kunstig intelligens vil ha for fremtiden?​ 

  1. I hvilken grad er du bekymret for at selskaper som eksempelvis Facebook, Google, YouTube og TikTok skal påvirke den norske valgkampen til høsten? 

  1. I hvilken grad bør selskaper som eksempelvis Facebook, Google, YouTube og TikTok reguleres av myndighetene?​ 

  1. Hvor ofte har du opplevd at det er veldig enkelt å bestille et produkt eller en tjeneste på internett, men veldig vanskelig å avbestille det?​ (ofte kalt manipulerende design) 

  1. Falske nyheter er en nyhetslignende sak som fremstår som ekte, men som helt eller delvis er basert på løgn, eller har utelatt viktig informasjon for å etterlate et bestemt inntrykk. Hvor vanskelig synes du det er å skille mellom ekte og uriktig informasjon på internett?​ 

Slik deltar du

Hvem: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
Hvor: LO media, Møllergata 10, 0179 Oslo 
Digitalt møte: Velkommen til Webinar: «Er innhold på internett det nye dopet?» - Nkom
Påmelding: presse@nkom.no 
Debattdeltakere: Kjersti Løken Stavrum, daglig leder i stiftelsen Tinius, Finn Myrstad fagdirektør i Forbrukerrådet og Pål Wien Espen, direktør i Nkom. Samtalestyrer Frode Sørensen, seniorrådgiver i Nkom.