Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og NVE jobber nå med å vurdere høringsinnspillene som er kommet. Det er for tidlig å konkludere med hvordan innspillene vil påvirke retningslinjene.

Nkom og NVE planlegger å legge frem endelige retningslinjer i første kvartal 2021.

Publiserte høringsinnspill

Du kan lese mer om høringen og se alle høringsinnspillene her.