Nytt ekomregelverk

Gjeldende ekomlov er fra 2003. Forslag til ny ekomlov gjennomfører EUs ekomdirektiv 2018/1972. Ny ekomlov skal gi gode, rimelige, fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester med forsvarlig sikkerhet i hele landet, legge til rette for bedre klima og miljø og stimulere til næringsutvikling og innovasjon.

- Den digitale infrastrukturen bærer stadig større verdier for samfunnet. Forslag til nytt regelverk om elektroniske kommunikasjonsnett- og tjenester vil legge til rette for videre utbygging av mobil- og bredbåndsnett og konkurranse i markedene. Vi stiller også høyere og mer spesifikke krav til sikkerhet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i pressemeldingen fra regjeringen.

Høring

Regjeringen hører forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften. 

Høringsbrev og informasjon

Høringsfrist

Høringsfristen er 15. oktober 2021.