BEREC består av regulatører fra EUs medlemsland, samt EØS/EFTA-landene og søkerland. Hensikten bak BEREC er å legge til rette for konsistent gjennomføring og anvendelse av EUs regulatoriske rammeverk, være et rådgivende organ for Kommisjonen og en grenseflate mellom ekomtilbydere og Kommisjonen.

BERECs bransjeforum er en arena for åpen dialog med aktørene hvor målsetningen er å dele erfaringer og ideer og bidra engasjement og samarbeid.

BEREC inviterer alle aktører til å delta og bruke muligheten til å diskutere dette viktige temaet. Fristen for registrering er 8. oktober 2019, men antall plasser er begrenset slik at det kan være lurt å melde seg på tidlig.

Mer informasjon om forumet, agenda og lenke til registrering finnes her.