Tirsdag 17. mars kl 13.00

Søknadsstart for den fjerde og siste utlysningen av WiFi4EU-midler starter 17. mars kl. 13.00. Det er 14,2 millioner Euro (146,5 millioner NOK) i potten, og 947 tildelingsbevis blir fordelt på kommuner i hele EU. Støtten deles ut etter første-mann-til-mølla-prinsippet, med noen geografiske justeringer. Utlysningen vil være åpen til kl. 17.00 18. mars.

Kommuner må registrere seg på forhånd

Kommuner som ønsker å søke om å få 15 000 euro til å etablere WiFi-soner, må på forhånd ha registrert seg i WiFi4EU-portalen. Kommuner der det har vært endringer etter sammenslåing, må registrere seg på nytt. Dersom din kommune vinner et tildelingsbevis, må midlene brukes til å sette opp gratis offentlige Wi-Fi-soner som er tilgjengelig for alle på offentlige steder som parker, møteplasser, biblioteker, turistområder og offentlige bygninger.

74 norske kommuner

Den første WiFi4EU-tildelingen ble utlyst i november 2018, og det ble delt ut 2800 tildelingsbevis til mer enn 13 000 kommuner i EU, Norge og Island. Den andre tildelingen i april 2019 resulterte i 3 400 tildelingsbevis til 10 000 kommuner, mens den tredje i september 2019 fordelte 1780 tildelingsbevis på få sekunder.

WiFi4EU har så langt resultert i at 74 norske kommuner har fått tildelingsbevis. Kommunene har 1,5 år på seg til å fullføre installasjonen av WiFi punkter.

På grunn av den store interessen, og for å sikre at alle tildelingsbevisene blir brukt, er det ikke satt et tak på hvor mange bevis hvert deltakerland kan få ved denne tildelingen.

Les mer om WiFi4UE-ordningen her