Det er en fare for at skredsøkeren automatisk slår seg over fra "Send" modus til "Search" modus, selv om selve bryteren fortsatt står i "Send" posisjon. Dersom bruker av skredsøkeren blir begravd i et snøskred samtidig som skresøkeren uforvarende bytter modus til "Search", vil vedkommende da ikke kunne finnes av andre brukere med skredsøkere. 

Black Diaomon Recon LT, skredsøker

 

Produsent har utarbeidet en oppdatert programvare til skredsøkeren der feilen er rettet. Eiere av en Black Diaomon Recon LT blir bedt om å oppdatere programvaren og ikke bruke skredsøkeren før dette er gjort. Det er solgt 102 slike skredsøkere i Norge. 

— I følge produsenten kjenner de til sju tilfeller på verdensbasis der skredsøkeren har gått i søkemodus. Dette er i følge dem oppdaget av brukerne som da har satt dem over i send modus igjen. Produsenten opplyser også at ingen av disse tilfellene skal ha vært i forbindelse med skred, sier sjefingeniør i Nkom Paul-Erling Lia.

Flere detaljer om tilbakekallingen og instruksjoner på hvordan utstyret kan oppdateres, finnes på Black Diamonds nettside 
Du kan også lese mer om dette på farligeprodukter.no