Det er en politisk målsetting at alle husstander og virksomheter skal ha tilgang til fast bredbånd med en nedlastningshastighet på minst 100 Mbit/s innen utgangen av 2025.

— Stortinget vedtok bevilgningen for 2023 rett før jul og det er jobbet godt med å få på plass fordelingen slik at midlene skal kunne være tilgjengelig tidlig på året, sier Camilla Broch Pedersen, seksjonssjef i Nkom.

Se hvordan bredbåndsdekningen er i din kommune

Slik gis støtten

Tidligere har det blitt gitt statsstøtte til fylkene som har manglet internettilgang med minimum 30Mbit/s nedlastingshastighet. Nytt i år er at det også blir mulig å få statsstøtte til de som har mellom 30 og 100 Mbit/s.  

— Det vil gi langt flere støtteberettigete husstander og virksomheter enn det som var mulig i 2022 og vil føre til at det politiske målet kan nås raskere, sier Pedersen.

En halv milliard kroner

Det er departementet som fastsetter fordelingen av midler mellom fylkene. Fordelingsmodellen som er benyttet har i tillegg til fjorårets modell (mangel på dekning og kostnad for å etablerer bredbånd i de ulike fylkene), også tatt hensyn til sentraliseringsindeksen (SI) som er utarbeidet av SSB. Fylkene har blitt vektet i forhold til hvor mange kommuner de har som omfattes av sentraliseringsindeks 5 og 6 i henhold til SSB.     

Fordelingen av de 362 685 000 kronene er som følger:  

Fylkeskommune 2023 Bevilgning
Agder   16 164 838 
Innlandet   69 626 686  
Møre og Romsdal  17 568 185  
Nordland   41 917 732  
Oslo   2 050 403  
Rogaland   16 227 421  
Troms og Finnmark   26 404 562  
Trøndelag   49 100 943  
Vestfold og Telemark   20 491 943  
Vestland   33 151 627  
Viken   69 981 507  

Kommunal- og distriktsdepartementet sendte 27. oktober 2022 et brev til alle fylkene der de gav tillatelse til å overføre midler fra tidligere i år over til ny ordning. Dette utgjør i overkant av 230 millioner kroner.

Totalt vil det i 2023 lyses ut prosjekter for godt over en halv milliard statlige kroner.  

Fylkeskommune Ubrukte midler 2018-2022
Agder 0
Innlandet 23 918 345 
Møre og Romsdal 0
Nordland 0
Oslo 759 433 
Rogaland 13 542 696
Troms og Finnmark 0
Trøndelag 89 921 764 
Vestfold og Telemark  0
Vestland  27 969 568 
Viken  75 702 367 

Nasjonal offentlig høring gjennomført

Kartlegging og nasjonal offentlig høring av støtteberettigede områder er allerede gjennomført. Tidligere har dette blitt gjennomført av fylkeskommunene, men på bakgrunn av nytt statsstøtteregelverk ble dette gjennomført på nasjonalt nivå av Nkom.

Fylkeskommunene vil om kort tid få oversendt en adresseliste med husstander og virksomheter som kan motta bredbåndstilskudd i forholdsvis to kategorier. 

De som mangler tilbud om 30 Mbit/s
Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby minimum 100 Mbit/s nedlastningshastighet og minst en dobling av opplastingshastighet  

De som mangler tilbud om 100 Mbit/s
Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby minimum 300 Mbit/s nedlastingshastighet og en opplastingshastighet på minimum 100 Mbit/s

 

— Vi har en veldig god nasjonal oversikt over den eksisterende bredbåndsdekningen og de kommende planene for dette i Norge, uttaler Camilla Broch Pedersen i Nkom.