Mange kommuner og regioner i Europa jobber nå iherdig med strakstiltak for å hindre smitte av koronaviruset. EU-kommisjonen har derfor i dag bestemt å utsette den fjerde og siste søknaden til WiFi4EU-midler. Dagens krisesituasjon vil ikke gi alle europeiske kommuner like muligheter til å delta i søknadsprosessen.

Ny søknadsdato kommer senere

Alle kommuner får informasjon om ny dato for søknad til midler, så snart normalsituasjon er tilbake i deltakerlandene.

EU-kommisjonen uttrykker sin støtte til alle som er påvirket av nåværende krisesituasjon.