Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) henter tall fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge.

Se flere aktuelle tall for 2018 og tidligere år i ekomstatistikken.nkom.no.

Stadig flere får bredbånd levert over fiber, og i 2018 var det for første gang mer enn 1 million private fiberabonnement i Norge.

-Den høye utbyggingstakten gjør at stadig flere har tilgang på fiber, og dette bidrar sterkt til at flere får høyere hastigheter på bredbåndet, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Nkom.

Mer enn 720 000 private abonnement hadde ved utgangen av 2018 en markedsført nedlastingshastighet på 100 Mbit/s eller mer. Dette utgjorde 35 prosent av alle private bredbåndsabonnement. I 2017 var denne andelen lavere enn 25 prosent.

Flere bredbåndsabonnementer, men færre via kobbernettet og kabel-TV

Det er stadig færre som har bredbånd levert over kobbernettet i privatmarkedet. Reduksjonen skjer i samme takt som tidligere. Bredbånd basert på kabel-TV hadde en større nedgang i 2018 enn året før.

Totalt var det 2,08 millioner private abonnement for fast bredbånd ved utgangen av 2018. Det er en økning på litt over 43 000 abonnement.

Bedriftsmarkedet

Også i bedriftsmarkedet er det betydelig vekst i antall abonnement basert på fiber. Ved utgangen av 2018 var det nesten like mange abonnement basert på fiber som på kobbernettet i bedriftsmarkedet.