Fullstendige ekomstatistikken vil foreligge i god tid før sommeren, men allerede nå kan Nkom avsløre at det er store regionale ulikheter. Nord Norge peker seg ut som landsdelen der Telenor har særlig godt fotfeste. 61 prosent av private abonnenter i Nord-Norge velger Telenor, mens andelen på landsbasis er 40 prosent. 62 prosent av bedriftsabonnentene i Nord-Norge velger Telenor, mens landsgjennomsnittet er 52 prosent.

For Telia og Ice, som er nummer to og tre av mobilaktører i Norge, er forskjellen i markedsandeler store om man sammenligner landet som helhet med markedsandel i Nord-Norge. Færre velger Telia og Ice i Nord-Norge sammenlignet med resten av landet

seksjonssjef Inger Vollstad, Nkom

–Nord-Norge er Telenorland, og det er ikke bra for forbrukere, næringsliv eller det offentlige som heller vil tjene på sunn markedskonkurranse.

Det sier seksjonssjef i avdeling for marked og tjenester i Nkom, Inger Vollstad.

–Vi har trodd at Telenor har hatt en særlig sterk posisjon i Nord, men når vi nå har tallene klare er vi likevel overrasket over den store preferansen Telenor har i nord både på privat- og bedriftsmarkedet..


Markedsandel i mobilmarkedet nasjonalt- Privatmarkedet
Telenor: 40 prosent 
Telia: 34 prosent
Ice: 19 prosent
Fjordkraft: 3 prosent
Øvrige: 4 prosent


Markedsandel i mobilmarkedet  nord-norge- Privatmarkedet
Telenor: 61 prosent 
Telia: 21 prosent
Ice: 12 prosent
Fjordkraft: 1 prosent
Øvrige: 5 prosent

Mobilmarkedet reguleres

Konkurranseregulering av mobilmarkedet er basert på en analyse som definerer et nasjonalt marked. Nkoms nylige vedtak som trer i kraft 1. mai utpeker Telenor med sterk markedsstilling, og pålegger selskapet å åpne mobilnettet sitt for andre.

Vollstad viser til at vedtaket har et treårig perspektiv.

–I løpet av den kommende reguleringsperioden forventer vi at styrkeforholdet mellom selskapene som har eget mobilnett vil endres. Nkom vil følge den nasjonale og regionale markedsutviklingen tett.  for å se hvordan nasjonale og regionale markedsandeler utvikles.

PRIVATMARKEDET

 

Sørlandet

Østlandet

Vestlandet

Nord-Norge

Trøndelag

Totalt

Telenor

45

38

35

61

38

40

Telia

32

35

37

21

40

34

Ice

17

20

20

12

17

19

Fjordkraft Mobil

2

3

 

1

2

3

Øvrige

5

4

4

5

4

4

BEDRIFTSMARKEDET

 

Sørlandet

Østlandet

Vestlandet

Nord-Norge

Trøndelag

Totalt

Telenor

59

50

52

62

55

52

Telia

21

40

32

25

32

36

Unifon

16

6

11

10

8

8

Ice

3

4

5

2

3

4

Øvrige

1

0

0

2

1

1