Med Strålingskalkulatoren på nettsiden finnsenderen.no kan du få en beregning av eksponeringsnivået i det punktet hvor du befinner deg. Du plasserer markøren der du ønsker, så regner tjenesten ut et teoretisk nivå fra alle basestasjonene som befinner seg innenfor en radius av 500–2000 meter. Beregningen inkluderer alle teknologier og frekvensbånd som er i bruk til mobiltelefoni og kringkasting.

Oppdaterte beregninger for 5G

Strålingskalkulatoren har vært utilgjengelig siden april 2020 på grunn av oppdatering av programvaren. Det var nødvendig å inkludere 5G-teknologi i beregningene, blant annet knyttet til nye aktive antenner, variabel belastning og endring av modulasjonstype. For å sikre at disse parameterne tas med i beregningene er det implementert nye algoritmer i kalkulatoren.

DSA og Nkom

Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og (DSA) som er fagmyndighet på området strålevern. DSA anbefaler grenseverdier og gir generell informasjon, råd og veiledning om mulige helseeffekter knyttet til eksponering for elektromagnetiske felt.

Nkom har målekompetanse til å kartlegge eksponeringen fra ulike sendere, og for å kontrollere at den ikke overskrider grenseverdiene. 

Nkom følger med og dokumenterer utviklingen av nivåene på eksponering fra trådløs kommunikasjon i samfunnet. Vi følger spesielt med på nye tjenester og plassering av nye basestasjoner, for å sikre at grenseverdiene ikke overskrides.