Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung presenterte forslaget til ny lov om elektronisk kommunikasjon ved NTNU i dag. Her ble det understreket at den nye loven vil styrke sikkerheten i den digitale infrastrukturen samtidig som forbrukerrettighetene styrkes.  

14915171722_fc6cc7e8b9_5k (1).jpg

– Ekomnettene er rett og slett helt grunnleggende for at samfunnet vårt skal fungere i dag. Internett er avgjørende for at næringslivet kan utvikle nye innovative digitale tjenester og avansert teknologi. Den nye loven setter krav til forsvarlig sikkerhet i den digitale infrastrukturen, samtidig som forbrukerens rettigheter styrkes, sier Tung. 

Den nye ekomloven vil blant annet bidra til at datasentrene reguleres og underlegges krav til sikkerhet for første gang, og at mobil- og bredbåndskundene får nye rettigheter. For eksempel skal abonnentenes avtalevilkår være lettere tilgjengelig, og personer med nedsatt funksjonsevne skal få tilgang til likeverdige kommunikasjonstjenester. En ny hjemmel i loven gir mulighet til å pålegge tilbydere til å levere bredbånd der det ikke kan leveres funksjonelt internett på andre måter.

Når loven trer i kraft, vil den erstatte dagens lov fra 2003. Fungerende direktør i Nkom, John-Eivind Velure, er glad for at ny lov om elektronisk kommunikasjon nå legges frem.

John-Eivind Velure 2.jpg

– Med den nye ekomloven får Nkom nye og nyttige verktøy i arbeidet med å sikre at brukerne av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge også framover har tilgang til gode, sikre og fremtidsrettede tjenester, avslutter Velure.

 

 

 

 

Se Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet legge frem ekomloven
Her er utkast til ny ekomlov