Felles for mange av svindelforsøkene er bruken av elektronisk kommunikasjon. Omfanget og de samfunnsmessige konsekvensene gjør at Økokrim i år etablerer en nasjonal bedragerienhet. Nkom og Økokrim har også etablert en nasjonal ekspertgruppe mot digital svindel. Gruppen består av eksperter fra ulike myndigheter og bransje og ledes av seniorrådgiver i Nkom Johannes Vallesverd.   

Johannes Myhre Vallesverd.jpg
Johannes Vallesverd i Nkom skal lede ekspertgruppe mot digital svindel Foto: Nkom


— Både de menneskelige og samfunnsmessige konsekvensene av svindel er omfattende. Det er svært viktig at befolkningen har tillit til elektronisk kommunikasjon, og et økende antall svindelforsøk er en trussel mot det, sier Johannes Vallesverd i Nkom.

Bekymret befolkning

Politiets innbyggerundersøkelse fra 2021 viste at identitetstyveri og bedrageri på internett er blant de hendelsene som norske borgere er mest bekymret for å bli rammet av.  

— Nkom har sammen med flere samfunnsaktører vært en pådriver for arbeidet med digital antisvindel, og i fjor stoppet de største norske mobilnetteierne over 100 millioner forsøk på svindel, sier Vallesverd.   

Første møte i ekspertgruppen fant sted 4. september med formell åpning av avdelingsdirektør i Økokrim, Lone Charlotte Pedersen  (nr. 1 f.v) og seksjonsleder i Nkom, Inger Vollstad (nr. 2 f.v). Tilstede var også representanter fra Telenor, Telia, Ice og Finans Norge.

MicrosoftTeams-image (5).png
Foto: Økokrim

Les mer om svindel

Nkom om svindel
Økokrims rapport om bedrageri
Finanstilsynets ROS 2023