Ofte stilte spørsmål

Mange telefoni- og bredbåndskunder, og da særlig Telenor-kunder, får i disse dager beskjed om å bestille en ny telefoni- og bredbåndsløsning. Bakgrunnen er at Telenor skal fase ut kobbernettet. Her har vi samlet de vanligste spørsmålene Nkom har mottatt fra forbrukere om dette temaet:  

Spørsmål: Betyr Nkoms “kobbervedtak” at Telenor er forpliktet til å  levere tjenester over kobbernettet til meg frem til 2025? 

Svar: Nei. Telenor må ikke levere tjenester over kobbernettet til deg frem til 2025. Telenor kan i dag velge å tilby andre løsninger til sine egne kunder. Men kobbervedtaket gir andre tilbydere, som leier kobbernett av Telenor, mulighet til å bruke kobbernettet frem til dette tidspunktet dersom de ønsker det. Nkom ser tendens til at en del bredbåndstilbydere som i dag tilbyr bredbåndstjenester basert på kobbernettet, også selv ønsker å flytte kundene over på andre teknologiske plattformer fremover.

Spørsmål: Kan Telenor si opp mitt eksisterende abonnement på telefon- og/eller bredbåndstjenester levert over kobbernettet? 

Svar: Ja, forutsatt at oppsigelsen er i tråd med avtalevilkårene mellom Telenor og deg som kunde, som du finner du på Telenors hjemmeside. Ekomloven § 2-4 stiller krav om at du skal få et varsel om oppsigelsen minst en måned før oppsigelsen trer i kraft. I praksis vet vi at Telenor sender ut varsel med lengre frist enn lovens minstekrav.  

Spørsmål: Telenors nye bredbåndsløsning er basert på fast trådløst bredbånd, over mobilnettet. Dette er jeg ikke interessert i, hva gjør jeg?  

Svar: Da må du undersøke om det finnes andre tilbydere som kan levere bredbånd til deg. Det kan for eksempel være at en annen tilbyder enn Telenor fortsatt kan levere bredbånd over kobbernettet, eller at det finnes leverandører av fibernett i nærheten av der du bor.  

Spørsmål: Telenor har leveringsplikt på tilgang til offentlig telefontjeneste. Betyr det at jeg kan beholde min gamle løsning for fasttelefon?   

Svar: Nei, leveringsplikten er teknologinøytral. Det betyr at Telenor kan oppfylle plikten over andre løsninger enn kobbernettet, for eksempel mobilnettet sitt. 

Spørsmål: Den nye telefoni- og bredbåndsløsningen innebærer at jeg må installere nytt utstyr som jeg må betale for selv. Er dette lov? 

Svar: Ja. 

Nkoms “kobbervedtak”

Telenor varslet i 2019 at de ville legge ned kobbernettet innen 2022. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) pålå Telenor å videreføre kobbernettet i en overgangsperiode frem til høsten 2025, i det såkalte “kobbervedtaket”. 

Vedtaket gir likevel ikke deg som forbruker noen direkte rettigheter. Kobbervedtaket innebærer at Telenor må slippe andre bredbåndstilbydere til, slik at de kan tilby bredbåndstjenester i kobbernettet. Dette er aktør som tilbyr bredbåndstjenester i konkurranse med Telenor og andre tilbydere av internettaksess.
 
Telenor eller andre aktører har imidlertid ikke plikt til å tilby tjenester over kobbernettet, utover det som følger av avtalevilkårene mellom selskapet og deg som kunde. Dette betyr at du ikke kan kreve å få levert tjenester over kobbernettet, til tross for at Telenor i prinsippet skal opprettholde og vedlikeholde dette frem til høsten 2025. 

Leveringspliktige telefontjenester – ikke bredbånd

Telenor plikter å levere tilgang til offentlig telefontjeneste til alle innbyggere og bedrifter i Norge, såkalt leveringsplikt. Dette følger av en avtale mellom Staten og Telenor Norge. Det foreligger per i dag ikke leveringsplikt på bredbånd. Det er heller ikke leveringsplikt for telefonitjenester til fritidsboliger. 

Telenor kan velge hvilken teknologi som skal benyttes for å levere telefonitjenesten. Det kan være fasttelefoni/bredbåndstelefoni levert over kobber eller fiber, eller en telefontjeneste med mobil teknologi. I enkelte unntakstilfeller kan også satellitt være et alternativ. 

Alle husstander som omfattes av leveringsplikten og har fasttelefoni/bredbåndstelefoni over kobberlinjen, skal få tilbud om en alternativ løsning dersom de mister tjenesten på grunn av kobberutfasingen.  

Dersom Telenor velger å tilby mobiltelefoni til sine kunder, må selskapet påse at telefontjenesten kan brukes innendørs, og iverksette tiltak dersom abonnenten ikke har tilfredsstillende dekning. Eksempel på et slikt tiltak kan være montering av en utvendig antenne. 

Les mer om leveringsplikt her

Mer informasjon om Telenors fasttelefonitjeneste er også tilgjengelig på Telenors hjemmesider