Smartplugger er små adaptere som settes i stikkontakten og som kan brukes til å styre annet elektrisk utstyr for eksempel via en app.

Bekymringsmeldinger og bruk

– Nkom har mottatt bekymringsmeldinger på slike produkter og vi kjenner til konkrete saker der smartplugger har blitt overopphetet. Sammen med den økte bruken vurderer vi at sikkerheten i disse produktene bør undersøkes, forteller Paul-Erling Lia, sjefingeniør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og ansvarlig for testingen.

– Den siste tiden ser vi også at denne type utstyr blir tatt i bruk for å styre varmeovner, varmtvannsberedere, elbillading etc. Vi er bekymret for at smartpluggene ikke er dimensjonert for slikt høyt strømtrekk over tid, sier Lia.

I testen skal det undersøkes at utstyret overholder kravene til sikkerhet når det gjelder brann og elektrisk sikkerhet, samt at det følger med informasjon til bruker for riktig og sikker bruk.

Arbeidet med markedskontrollen startet på nyåret og forventes ferdig i løpet av høsten.

Råd til deg som forbruker

Sammen med DSB ønsker Nkom også å opplyse om sikker og trygg bruk for å unngå brannfare ved smart strømstyring.

  • Kjøp kun produkter som er CE-merket. CE-merking betyr at produktene er beregnet for salg på det europeiske markedet og at det skal være testet etter relevante europeiske standarder.
  • Gjør deg kjent med utstyret du bruker. Hvor mange watt er produktet merket med at det tåler? Alle slike produkter er merket med makseffekt. Pass på at du aldri overstiger denne.
  • Vit at utstyret du har er ikke nødvendigvis dimensjonert for høyt/maksimalt strømtrekk over tid.
  • Vær forsiktig med å bruke smartplugger til produkter som varmeovner, varmtvannsberedere og elbilladere. Det finnes egne løsninger som er tilpasset slikt utstyr.
  • Sjekk jevnlig om det har vært varmgang i plugg og stikkontakt. Dette kan gjøres ved å se om det er misfarging i materialet rundt pinnene på pluggen eller rundt tilkoblingene i stikkontakten.

Fakta

Det er produsent som har ansvar for at produkter på det norske markedet tilfredsstiller nødvendige krav. Produkter på markedet blir ikke forhåndsgodkjent av myndighetene, men produsent må selv erklære at produktet tilfredsstiller nødvendige krav ved å påføre CE-merke og vedlegge samsvarserklæring (declaration of conformity). Importører og forhandlere har også ansvar for å kun selge produkter som overholder regelverket.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er kontrollmyndighet for produkter som inneholder radiosendere og/eller mottakere, slik som smarte strømplugger. Elektroniske produkter som kommuniserer via kabel er også under Nkoms ansvarsområde. DSB er kontrollmyndighet for de fleste andre elektroniske produkter.

Når det gjennomføres markedskontroller så kontrolleres det at produktet overholder relevante krav for å plasseres lovlig på markedet. Kontrollen kan omfatte teknisk kontroll av utstyret, i tillegg til å sjekke at medfølgende dokumentasjon og merking er riktig.