Toldnæs signerte arbeidsavtale med Nkom i sommer, og skulle ha startet i stillingen 18. oktober.  

I den nyopprettede stillingen som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt skulle Toldnæs blant annet utarbeide en ny kommunikasjonsstrategi for Nkom, og kartlegge fremtidig kompetansebehov for medarbeidere i den nye enheten. 

- Nkom er en av landsdelens aller mest spennende arbeidsplasser, og jeg opplever ledelsen som svært fremoverlente. Når jeg likevel forblir i nåværende stilling skyldes det utelukkende endrede forhold i Grimstad kommune, sier Petter N. Toldnæs.

- Det er leit og problematisk at Toldnæs sier opp stillingen veldig kort tid før han skulle tiltre, men vi ønsker han lykke til videre i Grimstad kommune, sier direktør Pål Wien Espen.  

Ledelsen vil umiddelbart gå i gang med å vurdere hva som blir veien videre med besetting av stillingen.