Hver kommune får 15 000 euro, og totalt utgjør EU-støtten til norske kommuner i denne tildelingsrunden nesten tre millioner kroner.

51 millioner euro skulle deles ut i denne andre utlysningen av WiFi4EU-midler som startet 4. april.

- Midlene blir tildelt etter førstemann-til-mølla-prinsippet. I løpet av det første minuttet var 98 prosent av de tilgjengelige midlene fordelt mellom EUs medlemsstater, Norge og Island, sier Per Eirik Heimdal, avdelingsdirektør i Nkom.

Nkom har det nasjonale ansvaret for praktisk oppfølging av WiFi4EU i Norge. Dette omfatter blant annet teknisk veiledning og informasjon til kommunene.

Disse kommunene får nå 15 000 euro i støtte:

 • Asker
 • Båtsfjord
 • Eid
 • Eigersund
 • Flekkefjord
 • Gaular
 • Høyanger
 • Hurum
 • Kongsvinger
 • Lillehammer
 • Lørenskog
 • Marker
 • Meland
 • Nedre Eiker
 • Nordreisa
 • Røyken
 • Sør-Odal
 • Storfjord
 • Ulstein
 • Volda

- I løpet av uken vil hver søker motta en individuell melding fra EU-kommisjonen med resultatene fra tildelingen. De kommunene som har fått innvilget sin søknad må signere en avtale, som er tilgjengelig på WiFi4EU-portalen, for å motta bevilgningsbeviset verdt 15 000 euro, sier Heimdal.

EU investerer 120 millioner euro for å bygge ut offentlige Wi-Fi-soner i opptil 8000 kommuner i Europa. Hittil er 93 millioner euro tildelt gjennom WiFi4EU programmet, og resten av potten blir tildelt i år og i 2020.

I den første runden fikk Norge nesten fem millioner euro, fordelt på 34 kommuner.

Kommuner som allerede har mottatt midler kan ikke søke på nytt. De som ikke har mottatt midler kan søke i de gjenværende rundene, og neste mulighet kommer senere i år.

Hva kan støttemidlene brukes til?

Midlene på 15 000 euro (ca. 146 000 kroner) kan brukes til å dekke kostnader til innkjøp av utstyr og installering av offentlige Wi-Fi-soner. Kommunene må selv dekke driftskostnader, slik som tilkobling til internettilbydere og vedlikehold i en periode på tre år. Kommunene må selv velge områder der de ønsker å etablere Wi-Fi-sone, og de kan ikke etablere dette der det finnes liknende tilbud allerede.

Sømløs gjesting mellom WiFi4EU-soner

De offentlige Wi-Fi-sonene som får støtte fra WiFi4EU-ordningen vil fra og med 2019 innlemmes i en felles autentifiseringsplattform med sikkerhetsfunksjoner for brukerne som tilknytter seg nettverket. Dette vil gjøre det lettere med en problemfri gjesting mellom WiFi4EU-soner i hele Europa. WiFi4EU-sonene skal være gratis, det vil si at det ikke kan tas verken direkte betaling eller indirekte betaling i form av kommersiell reklame eller levering av personopplysninger til kommersielle formål de første tre årene.

Valg av Wi-Fi installatør

Kommuner som mottar støtte må sørge for at installasjonen av Wi-Fi-sonen er fullført innen 1,5 år etter at de har fått bevilgningsbeviset.

- Hver kommune kan fritt velge leverandør, så lenge de følger reglene for offentlige anskaffelser. Leverandøren må være registrert i WiFi4EU-portalen for å kunne inngå kontrakt med en kommune, sier Heimdal.