Målgruppe for undersøkelsen

Målgruppen for undersøkelsen er daglig leder/adm.dir. eller ansvarlig person for mobil og/eller bredbåndsavtaler i utvalgte bedrifter hentet fra næringslivsbasen til Kantar. 

Kantar Public/Norsk Gallup gjennomfører undersøkelsen for Nkom og sikrer konfidensiell behandling av alle svar. 

Formålet med undersøkelsen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet driver tilsyn med tilbydere av post- og teletjenester. Innsikten undersøkelsen gir vil bli benyttet til evalueringer av tiltak for å øke konkurransen i markedet. Dette er blant annet for å møte regjeringens ønske om tiltak mot innelåsende mekanismer, som høye bruddgebyrer og bindingstider i bedriftsmarkedet for elektroniske tjenester. 

-Vi setter stor pris på alle som tar seg tid til å svare, sier avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger