Nkom mener at Telenor har brutt kravet til likebehandling ved at de ikke har gitt en grossistkunde samme informasjon som Telenor har gitt til sin egen mobilvirksomhet. Informasjonen var nødvendig for å kunne delta i en offentlig anbudskonkurranse. 

Fagsjef Kenneth Olsen

 

— Vi ser alvorlig på dette, og saken har avdekket at Telenors rutiner for å sikre likebehandling ikke har vært tilstrekkelig innarbeidet i virksomheten. Fraværet av rutiner og kontrollmekanismer innebærer en betydelig risiko for at utfordrere ikke kan konkurrere på like vilkår som Telenor selv. Dette er egnet til å svekke konkurransen i markedet,  sier fungerende avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nkom, Kenneth Olsen. 

Telenor er en dominerende aktør i mobilmarkedet. For å sikre god konkurranse i markedet er selskapet pålagt å la mobilselskaper som ikke har et eget mobilnett bruke Telenors nett.  Kravet innebærer at Telenor skal behandle konkurrerende selskaper på samme vis som sin egen virksomhet.